"மூச்சைக் கவனி, முழுவிழிப்புநிலையில் இரு!" புத்தர்

Tuesday, March 31, 2009

ஈர உதடுகளோடு உறவாட விருப்பமா? ....

அப்பப்போ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டும் அல்லவா?

இங்கே போய் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்து , அனுபவத்தை
சொல்லுங்க..

வரட்டுமா...
Post a Comment