"மூச்சைக் கவனி, முழுவிழிப்புநிலையில் இரு!" புத்தர்
Showing posts with label ஏசி. Show all posts
Showing posts with label ஏசி. Show all posts

Saturday, April 3, 2010

’ஏசி’ இயந்திர பராமரிப்பு டிப்ஸ்கள்

கோடையில் சுட்டெரிக்கும் வெயிலை சமாளிக்க முடியாமல் நன்றாக குளிர்ச்சி வேண்டும் என்பதற்காக ’ஏசி’யை 23 டிகிரிக்கும் குறைவாக வைக்கக்கூடாது.