"மூச்சைக் கவனி, முழுவிழிப்புநிலையில் இரு!" புத்தர்
Showing posts with label பயிற்சி. Show all posts
Showing posts with label பயிற்சி. Show all posts

Monday, February 15, 2010

படித்ததில் பிடித்தது 15/02/2010

நண்பர் ஆரூரன் விசுவநாதன் அவர்களின் இடுகையை படித்தவுடன் இன்னும் நிறையப் பேருக்குச் சென்று சேரவேண்டியது அவசியம் எனக் கருதியதால் உங்களுக்காக இங்கே


கண் குறைபாடுகள், கண்ணாடி அணிவதிலிருந்து விடுதலை - அமைதியாய் ஒரு புரட்சி


ஆரூரான் விசுவநாதன் அவர்களுக்கு நன்றியும் வாழ்த்துகளும்