"மூச்சைக் கவனி, முழுவிழிப்புநிலையில் இரு!" புத்தர்

Tuesday, June 22, 2010

தமிழ்மணம் காசி அவர்கள் ....செம்மொழி மாநாட்டில்....

24.06.2010 நா. கோவிந்தசாமி அரங்கில் மாலை 2.30 முதல் 3.00 வரை திரு,தமிழ்மணம் காசி அவர்கள் உரை...செம்மொழி மாநாட்டில்... 

http://www.infitt.org/ti2010/Schedule%20for%20TI2010%20as%20on%2012%20June%202010%20%28WCTC%20Template%29.pdf
 
 Post a Comment