"மூச்சைக் கவனி, முழுவிழிப்புநிலையில் இரு!" புத்தர்
No posts with label எண்ணெய் கொப்பளித்தல். Show all posts
No posts with label எண்ணெய் கொப்பளித்தல். Show all posts